Bijeenkomst januari 2014


Een keer per jaar komt het Netwerk Kleine Uitgevers 'op locatie' bij elkaar. Dit jaar was Den Bosch aan de beurt.
Het diner bij restaurant Tante Pietje in deze stad werd opgeluisterd met een tafelrede van David Huijser van het blad INCT.
Huijser ging in op de toekomst van de uitgeverij. In de toekomst zal het volgens Huijser gaan om ontmoeten. De traditionele nieuwsvoorziening waar uitgevers het monopolie op leken te hebben zal fors afnemen. Uitgevers zullen zich daar op aan moeten passen.
Belangrijk onderdeel van de rede van Huijser was ook de constatering dat de toekomst vooral is aan de kleine uitgevers. De grote uitgeefconcerns zijn te log om snel in te spelen op de vraag van de lezer.
Koren op de molen dus voor de lezers van het Netwerk KLeine Uitgevers