waar besteedt het Netwerk aandacht aan?


thema's

Enkele thema's die op bijeenkomsten aan de orde gekomen zijn:

-XML en Content Management
-Gezamenlijk bezoek boekenbeurs Antwerpen
-Beeldgebruik
-Spin offs
-Verkoop en aankoop van titels
-Auteurs en (al dan niet zo bedoelde) dienstbetrekking


abonnementensysteem

In nauwe samenwerking tussen vier NKU-leden en een software-ontwikkelaar is een abonnementensysteem ontwikkeld. Inmiddels is het systeem door de testfase heen. De software voldoet aan alle eisen die door de uitgevers gesteld zijn. De één op één koppeling met de financiële software van Exact zorgt voor een integratie met de boekhouding. Door deze nieuwe software is een professioneel abonnementensysteem ook voor kleine uitgevers binnen handbereik gekomen.
Informatie over het abonnementensysteem is verkrijgbaar bij de deelnemende uitgevers: Joost Heesels (Magenta Publishing) en Æbele Kluwer (Aeneas).

Inkoop drukwerk


In 2008 heeft Hans Coolegem, een van de leden van NKU een project op gezet om gezamenlijk drukwerk in te kopen. Het drukwerk van ongeveer acht uitgeverijen is gestapeld om een betere prijs te bedingen.
Dit drukwerk is ondergebracht bij Drukkerij Offset Service in Valkenswaard.