MYbusinessmedia en Bart van de Glind gaan ieder hun eigen weg

19-03-2009

In augustus 2008 heeft MYbusinessmedia honderd procent van de aandelen overgenomen van Summit Uitgevers (Bengels en Sportcult), het bedrijf van Bart van de Glind.
Van de Glind heeft in de achterliggende periode als uitgeefmanager de integratie begeleid van Summit in het cluster Beauty & Fashion van MYbusinessmedia. Nu één en ander is voltooid, hebben partijen in goed overleg besloten ieder zijns weegs te gaan. Met ingang van 1 mei aanstaande is Bart van de Glind niet meer werkzaam voor MYbusinessmedia en is hij zelfstandig gevestigd als adviseur / interim manager.

MYbusinessmedia is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een multimediale uitgeverij die behoort tot de top 5 van Nederlandse Business to Business Uitgeverijen. Het bedrijf zal er in haar beleid voortdurend op gericht zijn om traditionele uitgeefconcepten te migreren naar online content en services. Geïntegreerde oplossingen en consultancy maken hier deel van uit. In onze bedrijven wordt er veel nadruk gelegd op de ontwikkeling van sterke merken; het uitbouwen en versterken van deze posities en het multimediaal inzetten van de merken. ("Brands are the center of the integrated media model / multi channeling").